Kjøp jaktkort

Førstegangsjegere sesongkort bostedskommune - Småviltjakt

Tillatelsen krever godkjenning og du vil bli bedt om å opprette bruker i NatureIT på et senere tidspunkt. Tillatelse som krever godkjenning behandles manuelt. Du får epost fra oss når vi har behandlet henvendelsen.

Kjøper

Kontroll mot jegerregisteret
  Vilkår
679_1623914189

Produktdetaljer

Sesongkort kommune, NOK 0.00

Kontaktinformasjon

Postboks 133
9811, VADSØ
78 95 50 00

Regler

Aktivering av jaktkort Via internett: www.natureit.no www.fefo.no Via SMS: Send FeFojakt til 1963. Eksempel: ”FeFojakt SVA1 ” Jaktkortet blir aktivert for samme dag i jaktfeltet SVA1. Søk opp appen NatureIT  i Google Play (Android) eller App Store (iPhone) og last ned. Logg inn med brukernavn og passord. Gjelder for jakt på alle jaktbare småviltarter. Jaktkortet er kun gyldig for personer bosatt i Finnmark, skoleelever og studenter som studerer i Finnmark og vernepliktige som avtjener verneplikt i Finnmark. Jaktkortet er kun gyldig på Finnmarkseiendommen innenfor området der kortet har gyldighet. Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende regler, reguleringer og kvoter, vilkår og private eiendomsforhold. For jaktreguleringer, kvoter og annen informasjon, se fefo.no. Jaktkortet må aktiveres* før jakt på hønsefugl, hare, and, gås og sjøfugl. For jakt på smårovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.For jakt på jaktbare arter hvor det ikke er krav om aktivering, er jaktkortet gyldig også for perioden 1. juli - 2. august og 1. mai - 30. juni samme år som jaktkortet forøvrig har gyldighet. * Å aktivere jaktkortet betyr at jeger velger hvilket jaktfelt og hvilken dag det planlegges å jakte. Fangstrapport må leveres, senest 30. april. Jaktkortet er også gyldig for jakt på jerv, ulv og gaupe. Ved lisensfelling må du registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret. Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Jakttid på lirype og fjellrype er fra 10. september til 23. desember. Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger. Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger. FeFo ber om særlig aktsomhet ved bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein. Vi minner om hundeeiers lovfestede ansvar. Les mer i hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65. Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre reinen. Informasjon om reindrift finner du hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Jaktkortet skal alltid bringes med under jakt og fangst. Jeger skal vise fram kortet og fangsten dersom oppsynet ber om det.