• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Pris: Sesongkort fylke: 170 kr

Bosatte i Finnmark trenger ikke kjøpe hundetreningskort. Bosatte utenfor Finnmark må kjøpe hundetreningskort for trening av jakt- og brukshunder på Finnmarkseiendommen. Kortet er gyldig 21. august - 31. mars på hele Finnmarkseiendommen.

Vis hensyn og aktsomhet ved bruk av løs hund. Vær spesielt forsiktig i områder hvor det befinner seg rein. Undersøk med reindriftsutøvere om det er rein i området, og hvordan du minst mulig kan være til hinder for deres arbeid med reinflokken. Vi minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65.


Skriv inn en eller flere e-postadresser