• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

HUNDETRENINGSKORT

Pris: Sesongkort fylke: 170 kr

Hundetreningskortet gjelder for trening av jakt- og brukshunder i perioden 21. august - 31. mars. Kortet er gyldig på hele Finnmarkseiendommen.

Småviltjakt og reindrift: FeFo vil mane til særlig aktsom bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein og minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65. Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre.


Skriv inn en eller flere e-postadresser