• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Pris: Sesongkort Finnmarkseiendommen: 175 kr

Kortet er gyldig 21. august - 31. mars på hele Finnmarkseiendommen. Bosatte utenfor Finnmark må kjøpe hundetreningskort for trening av jakt- og brukshunder på Finnmarkseiendommen. FeFo ber om særlig aktsomhet ved bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein. Vi minner om hundeeiers lovfestede ansvar. Les mer i hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65. Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre reinen. Informasjon om reindrift finner du hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Skriv inn en eller flere e-postadresser