• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Pris: År: 0 kr

Fiskekortet gjelder for fiske etter alle arter innlandsfisk, unntatt anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). I vassdrag hvor det går anadrom laksefisk, gjelder de bestemmelser som er fastsatt for anadrom laksefisk også for fiske av innlandsfisk. Generelt:
  • For bosatte i Finnmark er det gratis å fiske etter innlandsfisk. Det er valgfritt å løse fiskekort, men vi oppfordrer alle finnmarkinger til å løse gratis fiskekort. Målet med dette er å øke kunnskapen om finnmarkingers bruk av innlandsfiskevann og innlandsfiskeressursene i Finnmark.

  • Fiskekortet er gyldig på hele Finnmarkseiendommen, med unntak av Čabardašjohka som forpaktes av Kautokeino JFF. 

  • Fiskekort er obligatorisk for bosatte i Finnmark som skal fiske i Pasvikelva.

  • Fangstrapport leveres etter endt fisketur, enten på www.natureit.no eller ved hjelp av Natureit-appen.

  • Personer bosatte i Finnmark kan fiske med stang, håndsnøre, garn og andre bundne redskaper. Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark gjengir hvilke redskapsregler om gjelder.Vi ønsker deg skitt fiske på Finnmarkseiendommen!

Skriv inn en eller flere e-postadresser